ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (ΚΤ. ΟΡΕΙΝΟ)
26/05/2019
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ (ΜΑΝΑ Κοιν.Σ.Επ)
29/05/2019
ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (ΚΤ. ΟΡΕΙΝΟ)
26/05/2019
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ (ΜΑΝΑ Κοιν.Σ.Επ)
29/05/2019