ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (Mr ΛΟΥΚΙΔΕΛΗΣ)

ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (ΚΤ. ΟΡΕΙΝΟ)
04/05/2019
ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (ΟΜΑΛΟΣ)
25/05/2019
ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (ΚΤ. ΟΡΕΙΝΟ)
04/05/2019
ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (ΟΜΑΛΟΣ)
25/05/2019