Γαμήλια Δεξίωσης (Ταβέρνα Το Βαρέλι)
28/05/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Aqua Dream)
11/06/2016
Γαμήλια Δεξίωσης (Ταβέρνα Το Βαρέλι)
28/05/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Aqua Dream)
11/06/2016

Γαμήλια Δεξίωση (Metropolitan Hotel)