ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (Mr ΛΟΥΚΙΔΕΛΗΣ)
05/05/2019
ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (ΚΤ. ΟΡΕΙΝΟ)
26/05/2019
ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (Mr ΛΟΥΚΙΔΕΛΗΣ)
05/05/2019
ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (ΚΤ. ΟΡΕΙΝΟ)
26/05/2019

Μουσική κάλυψη της γαμήλιας δεξίωσης από την Dj Design στο Κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ»