ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛ. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
03/06/2019
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)
10/06/2019
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛ. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
03/06/2019
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)
10/06/2019

Μουσική, ηχητική και φωτιστική κάλυψη γάμου στο Beach, Bar, Restaurant Ypanema στη Λίμνη Βουλιαγμένης.