Γαμήλια Δεξίωση (Plaza Resort)
06/08/2016
Δεξίωση Βάπτισης (Ταβέρνα Γαλήνη)
21/08/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Plaza Resort)
06/08/2016
Δεξίωση Βάπτισης (Ταβέρνα Γαλήνη)
21/08/2016

Δεξίωση Βάπτισης (Αρχοντικο Καλτεζιώτη)