Πολιτιστική Εκδήλωση (Εκκλησία Αγ. τριάδας)
14/12/2017
Εταιρική Εκδήλωση (ΟΠΑΠ)
15/12/2017
Πολιτιστική Εκδήλωση (Εκκλησία Αγ. τριάδας)
14/12/2017
Εταιρική Εκδήλωση (ΟΠΑΠ)
15/12/2017