ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)
10/06/2019
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛ. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
12/06/2019
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)
10/06/2019
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛ. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
12/06/2019