ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (Κτ. ΟΡΕΙΝΟ)
28/05/2019
ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (ATLANTIS CLUB)
01/06/2019
ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (Κτ. ΟΡΕΙΝΟ)
28/05/2019
ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ DJ DESIGN (ATLANTIS CLUB)
01/06/2019