Γαμήλια Δεξίωση (Κτήμα Ορεινό)
03/09/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Balux Prive)
10/09/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Κτήμα Ορεινό)
03/09/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Balux Prive)
10/09/2016

Arabic Wedding Reception (Balux Dreams)