Συνεργασιμος, εμπειρεια στο χωρο, με γνωση στο αντικείμενο!