Φεβρουάριος 2017
01/02/2017
Γαμήλια Δεξίωση (Λ.Α.Ε.Δ)
19/02/2017

Μουσική, ηχητική και φωτιστική κάλυψη του εφηβικού πάρτυ στην Ευαγγελική Σχολή.