Φεβρουάριος 2017
01/02/2017
High School Party
18/02/2017

Μουσική, ηχητική και φωτιστική κάλυψη του εφηβικού πάρτυ στην Ευαγγελική Σχολή.