Γαμήλια Δεξίωση (Βίλλα Στέλλα)
13/02/2016
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Δεξίωση Βάπτισης (Πόρτο Ράφτη)
14/05/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Βίλλα Στέλλα)
13/02/2016
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Δεξίωση Βάπτισης (Πόρτο Ράφτη)
14/05/2016

Γαμήλια Δεξίωση (Κτήμα Ορεινό)