Γαμήλια Δεξίωση (Plaza Resort)
06/08/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Κτήμα Ορεινό)
03/09/2016

Μουσική, ηχητική και φωτιστική κάλυψη από την Dj Design με Dj για γάμο στο Κτήμα Casarma.