Δεξίωση Βάπτισης (Ταβέρνα Γαλήνη)
21/08/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Κτήμα Ορεινό)
03/09/2016
Δεξίωση Βάπτισης (Ταβέρνα Γαλήνη)
21/08/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Κτήμα Ορεινό)
03/09/2016

Γαμήλια Δεξίωση (Balux Prive)