Γαμήλια Δεξίωση (Κτήμα Άρτεμις)
16/07/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Ταβέρνα Καραντώνης)
30/07/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Κτήμα Άρτεμις)
16/07/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Ταβέρνα Καραντώνης)
30/07/2016