Γαμήλια Δεξίωση (Ταβέρνα Καραντώνης)
30/07/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Balux Prive)
27/08/2016

Μουσική, ηχητική και φωτιστική κάλυψη από την Dj Design με Dj για γάμο στο Κτήμα Casarma.