Γαμήλια Δεξίωση (Ταβέρνα Καραντώνης)
30/07/2016
Δεξίωση Βάπτισης (Αρχοντικο Καλτεζιώτη)
20/08/2016
Γαμήλια Δεξίωση (Ταβέρνα Καραντώνης)
30/07/2016
Δεξίωση Βάπτισης (Αρχοντικο Καλτεζιώτη)
20/08/2016