Οι καλύτερες Διεθνής επιτυχίες όπως αυτές εμφανίζονται στα ραδιοφωνικά Charts

28η εβδομάδα

24η εβδομάδα

23η εβδομάδα