1) Τρόπος κράτησης ημερομηνίας εκδήλωσης

Μία ημερομηνία για οποιαδήποτε εκδήλωση μπορεί να θεωρηθεί δεσμευμένη εφόσον πληρεί τα παρακάτω κρήτήρια. Εφόσον έχει γίνει κάποια προφορική ή γραπτή ενημέρωση για το οικονομικό σκέλος καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Και εσείς συμφωνείτε με όλα αυτά που σας προτείνουμε. Τότε σας δίνουμε την σύμβαση που συμπεριλαμβάνει αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το κόστος για να την υπογράψετε. Και στην συνέχεια καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής είτε με μετρητά είτε τραπεζικώς και σας δίνουμε την αντίστοιχη απόδειξη.Η ημερομηνία για να θεωρηθεί δεσμευμένη θα πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη απόδειξη της προκαταβολής.


2) Ακύρωση Ημερομηνίας

Στην περίπτωση αυτή η προκαταβολή ΔΕΝ επιστρέφεται.


3) Αλλαγές Τροποποίηση συμφωνίας

Για οποιοδήποτε λόγω μπορείτε να αλλάξετε ή να τροποποιήσετε την συμφωνία μας με την ανάλογη διαφοροποίηση στο κόστος σε περιπτώσεις που προσθέσουμε κάποιες υπηρεσίες.

*Σε περίπτωση που αφαιρεθεί εξοπλισμός από την εκάστωτε συμφωνία μας, και μας ενημερώσετε μετά το πέρας 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης τότε η τελική τιμή ΔΕΝ τροποποιείτε και παραμένει ίδια με την αρχική που σας είχαμε δώσει.Σε κάθε περίπτωση σας δίνουμε την καινούρια σύμβαση με αλλαγμένες τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και την υπογράφετε και πάλι.


4) Οι τιμές μας / Κοστολόγηση

Η κοστολόγηση των υπηρεσιών μας γίνεται ανάλογα κάθε φορά ανα περίπτωση εκδήλωσης. Δηλαδή:

  • Το είδος εκδήλωσης (γάμος, βάπτιση, παρτι, εγκαίνια, κτλ.)
  • Τον αριθμό καλεσμένων
  • Τον αριθμό εξτρά παροχής υπηρεσιών ή εξοπλισμού
  • Τον τόπο διεξαγωγής (για εκδηλώσεις εκτός Αθηνών)
  • Τυχόν οδοιπορικά/εισητήρια ή και διανυκτερευση

* Επειδή πολλοί μας ρωτάτε αν κάνουμε ενοικίαση εξοπλισμού. Η Dj Design δεν παρέχει ενοικίαση εξοπλισμού. Για να δωθεί εξοπλισμός θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος υπεύθυνος από την Dj Design. Είτε Dj, είτε κάποιος τεχνικός.

**Στις τιμές που σας δίνουμε δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ24%.

***Η προκαταβολή όπως αναφέραμε και παραπάνω δεν επιστρέφεται.


5) Χρονικός περιορισμός στην μουσική

Στην Dj Design δεν έχουμε κανένα χρονικό περιορισμό στην παροχή υπηρεσιών μας. Η μουσική κλείνει όταν φύγει και ο τελευταίος καλεσμένος. Αυτό όμως πραγματοποιείται μέσα σε λογικά πλαίσια της διάρκειας μίας εκδήλωσης.

«ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν έχετε μία βάπτιση στις 11:00 το πρωί, δεν θεωρείτε μία εκδήλωση αν επιθυμείτε να διασκεδάσετε μέχρι τις 23:00 το βράδυ.» Έτσι λοιπόν η εκδήλωσή σας θα πρέπει να είναι είτε πρωινή και θα τελειώνει έως το απόγευμα, είτε απογευματινή και θα τελειώνει αργά την νύχτα. Αυτό συμβαίνει διότι ένας Dj πολύ συχνά μπορεί να παίζει σε 2 εκδηλώσεις μέσα σε μία ημέρα. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι απαγορευτικό. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που η εκδήλωση για κάποιους λόγους να κρατήσει παραπάνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις αλλάζει απλά η κοστολόγηση κατόπιν συνενόησης