ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1) Τρόπος κράτησης ημερομηνίας εκδήλωσης

Μία ημερομηνία για οποιαδήποτε εκδήλωση μπορεί να θεωρηθεί δεσμευμένη εφόσον πληροί τα παρακάτω κριτήρια. Εφόσον έχει γίνει κάποια προφορική ή γραπτή ενημέρωση για το οικονομικό σκέλος, τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και τον επαγγελματία που θα αναλάβει την εκδήλωσή σας. Και εσείς συμφωνείτε με όλα αυτά που σας προτείνουμε. Τότε σας δίνουμε το συμφωνητικό που συμπεριλαμβάνει αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το κόστος για να την υπογράψετε. Και στη συνέχεια καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής είτε με μετρητά, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε με κάρτα και σας δίνουμε την αντίστοιχη απόδειξη. Η ημερομηνία για να θεωρηθεί δεσμευμένη θα πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη απόδειξη της προκαταβολής.

όροι συνεργασίας dj

2) Αλλαγές Τροποποίηση συμφωνίας

Για οποιοδήποτε λόγο μπορείτε να αλλάξετε ή να τροποποιήσετε τη συμφωνία μας με την ανάλογη διαφοροποίηση στο κόστος σε περιπτώσεις που προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε κάποιες υπηρεσίες.

*Σε περίπτωση που αφαιρεθεί εξοπλισμός από το εκάστοτε υπογεγραμμένο συμφωνητικό και μας ενημερώσετε 10 ημέρες ή λιγότερο πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία εκδήλωσης τότε η τελική τιμή ΔΕΝ τροποποιείτε και παραμένει ίδια με την αρχική που σας είχαμε δώσει. Σε κάθε περίπτωση σας δίνουμε την καινούρια σύμβαση με αλλαγμένες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την υπογράφουμε και πάλι.

3) Ακύρωση Ημερομηνίας

Στην περίπτωση αυτή η προκαταβολή ΔΕΝ επιστρέφεται. Όμως μπορεί να μεταφερθεί για άλλη ημερομηνία ή να μεταβιβαστεί σε οικείο ή φιλικό πρόσωπο.

*Λόγω των συνεχών έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας που ανακοινώνει η Κυβέρνηση κατά της πανδημίας COVID-19 σε περιπτώσεις καθολικού Lockdown ή αναστολής εργασιών ή οποιαδήποτε άλλη κρατικής εντολή μονάχα τότε η προκαταβολή επιστρέφετε.

4) Οι τιμές μας / Κοστολόγηση

Η κοστολόγηση των υπηρεσιών μας γίνεται ανάλογα κάθε φορά ανά περίπτωση εκδήλωσης. Δηλαδή:

  • Το είδος εκδήλωσης (γάμος, βάπτιση, πάρτι, εγκαίνια, κτλ.)
  • Τον αριθμό καλεσμένων
  • Τον αριθμό εξτρά παροχής υπηρεσιών ή εξοπλισμού
  • Τον τόπο διεξαγωγής (για εκδηλώσεις εκτός Αθηνών)
  • Τυχόν οδοιπορικά/εισιτήρια ή και διανυκτέρευση

*Επειδή πολλοί μας ρωτάτε αν κάνουμε ενοικίαση εξοπλισμού. Η Dj Design δεν παρέχει ενοικίαση εξοπλισμού. Για να δοθεί εξοπλισμός θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος υπεύθυνος από την Dj Design. Είτε Dj, είτε κάποιος τεχνικός.
**Στις τιμές που σας δίνουμε δε συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ24%.
***Η προκαταβολή όπως αναφέραμε και παραπάνω δεν επιστρέφεται.

5) Ασφάλιση Προσωπικού & Έκδοση Παραστατικού

Για την ορθή και ομαλή έκβαση της εκδήλωσής σας το εκάστοτε προσωπικό που θα παρευρεθεί για τη μουσική και ηχητική κάλυψη είναι νόμιμα ασφαλισμένο και διαθέτει πάντοτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί του (άδεια εργασίας & βιβλιάριο υγείας). Τέλος, η Dj Design εκδίδει κάθε φορά για κάθε εκδήλωση το ανάλογο παραστατικό (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών)

6) Αποπληρωμή

Η αποπληρωμή του υπόλοιπου συμφωνηθέντος ποσού γίνεται στο τέλος της εκδήλωσης είτε με μετρητά, είτε με τραπεζική κατάθεση/μεταφορά, είτε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα. Και εμείς σας εκδίδουμε το ανάλογο (νόμιμο) παραστατικό.

7) Ραντεβού με Dj και προγραμματισμός μουσικού πλάνου εκδήλωσης

Για την ομαλή και σωστή παροχή των υπηρεσιών μας θα πρέπει να γίνουν το λιγότερο 2 ραντεβού, χωρίς να είναι απαγορευτικό ότι θα πρέπει να γίνουν και παραπάνω. Το 1ο με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Dj Design, Χαράλαμπο Κων. Μπούτα. Όπου θα συμφωνηθούν όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι λεπτομέρειες της εκδήλωσης (τόπος, χρόνος, αριθμός καλεσμένων, κτλ.), η υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. Και τέλος θα σας γίνει μία μικρή επεξήγηση της διαδικασίας της εκδήλωσης για να προετοιμαστείτε για το τελικό ραντεβού που θα αφορά το μουσικό πλάνο της εκδήλωσης. Το 2ο ραντεβού που ως επί το πλείστων αφορά το μουσικό πλάνο, θα γίνεται με τον εκάστοτε Dj που θα αναλάβει την εκδήλωσή σας παρουσία και πάλι του ιδιοκτήτη της εταιρείας Dj Design, Χαράλαμπο Κων. Μπούτα. Ο ιδανικός χρονικός προγραμματισμός του 2ου ραντεβού είναι τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη συμφωνηθείσα ημερομηνία της εκδήλωσης.

8) Χρονικός περιορισμός στη μουσική

Στην Dj Design δεν έχουμε κανένα χρονικό περιορισμό στην παροχή υπηρεσιών μας. Η μουσική κλείνει όταν φύγει και ο τελευταίος καλεσμένος ή όταν μας πει ο άνωθεν υπογραφών – διοργανωτής. Αυτό όμως πραγματοποιείται μέσα σε λογικά πλαίσια της διάρκειας μίας εκδήλωσης.

«ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν έχετε μία βάπτιση στις 11:00 το πρωί, δε θεωρείτε μία εκδήλωση αν επιθυμείτε να διασκεδάσετε μέχρι τις 23:00 το βράδυ.» Έτσι λοιπόν η εκδήλωσή σας θα πρέπει να είναι είτε πρωινή και θα τελειώνει έως το απόγευμα, είτε απογευματινή και θα τελειώνει αργά τη νύχτα. Αυτό συμβαίνει διότι ένας Dj πολύ συχνά μπορεί να παίζει σε 2 εκδηλώσεις μέσα σε μία ημέρα. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι απαγορευτικό. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που η εκδήλωση για κάποιους λόγους να κρατήσει παραπάνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις αλλάζει απλά η κοστολόγηση κατόπιν συνεννόησης.

9) Εφεδρικός εξοπλισμός & Εφεδρικό Προσωπικό

Σε περιπτώσεις τεχνικής βλάβης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού που έχει συμφωνηθεί να υπάρχει στην εκδήλωση υπάρχει πάντοτε εφεδρικός εξοπλισμός ώστε να αποφευχθεί το οποιοδήποτε κόλλημα της εκδήλωσης.

Σε περιπτώσεις που ο βασικός Dj που θα παρευρισκόταν στην εκδήλωση κωλύεται για σοβαρούς μονάχα λόγους να μην παρευρεθεί ο ίδιος υπάρχει πάντοτε εφεδρικός Dj ίσης εμπειρίας και δυνατοτήτων με τον βασικό. Ο οποίος έχει ενημερωθεί ενδελεχώς από πριν για το συμφωνηθέν μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης καθώς και για το τεχνικό μέρος της συμφωνίας.

10) Σημαντική σημείωση λόγω εκάστοτε συνθηκών

Λόγω των έκτακτων μέτρων που ανακοινώνει η κυβέρνηση με τις ανάλογες ΚΥΑ για την πρόληψη διασποράς της πανδημίας COVID-19. Όλο το προσωπικό που συνεργάζεται με την Dj Design είναι πλήρως εμβολιασμένο και με τις 3 δόσεις του εμβολίου κατά του COVID-19 και πάντοτε την προηγούμενη μέρα από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία της εκδήλωσης έχει προβεί στη διενέργεια Self-Test ή Rapid Test και φέρει μαζί του την ανάλογη βεβαίωση που δηλώνει ότι είναι «Αρνητικό».

weddingwire.com