ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Δεξίωση Βάπτισης (Πόρτο Ράφτη)
14/05/2016
Γαμήλια Δεξίωσης (Ταβέρνα Το Βαρέλι)
28/05/2016
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Δεξίωση Βάπτισης (Πόρτο Ράφτη)
14/05/2016
Γαμήλια Δεξίωσης (Ταβέρνα Το Βαρέλι)
28/05/2016

[FAG id=6687]