ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΕΩΣ 120 ΑΤΟΜΑ

OPTION 1

160

ΑΠΟ €240

 • Μουσική Κάλυψη (Dj + Εξοπλισμός)
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 15″

OPTION 2

180

ΑΠΟ €280

 • Μουσική Κάλυψη (Dj + Εξοπλισμός)
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 15″
 • Φωτιστική Κάλυψη 1 * Φωτορυθμικό

OPTION 3

220

ΑΠΟ €320

 • Μουσική Κάλυψη (Dj + Εξοπλισμός)
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 15″
 • Φωτιστική Κάλυψη 1 * Φωτορυθμικό
 • Έξτρα 2 * Συντριβάνια 3m

ΑΠΟ 120 ΑΤΟΜΑ ΕΩΣ 200 ΑΤΟΜΑ

OPTION 1

180

ΑΠΟ €270

 • Μουσική Κάλυψη (Dj + Εξοπλισμός)
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 15″
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 12″

OPTION 2

200

ΑΠΟ €310

 • Μουσική Κάλυψη (Dj + Εξοπλισμός)
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 15″
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 12″
 • Φωτιστική Κάλυψη 1 * Φωτορυθμικό

OPTION 3

250

ΑΠΟ €410

 • Μουσική Κάλυψη (Dj + Εξοπλισμός)
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 15″
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 12″
 • Φωτιστική Κάλυψη 1 * Φωτορυθμικό
 • Φωτιστική Κάλυψη 2 * Κινούμενες Κεφαλές

OPTION 4

270

ΑΠΟ €450

 • Μουσική Κάλυψη (Dj + Εξοπλισμός)
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 15″
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 12″
 • Φωτιστική Κάλυψη 1 * Φωτορυθμικό
 • Φωτιστική Κάλυψη 2 * Κινούμενες Κεφαλές
 • Έξτρα 2 * Συντριβάνια 3m

ΑΠΟ 200 ΑΤΟΜΑ ΕΩΣ 350 ΑΤΟΜΑ

OPTION 1

210

ΑΠΟ €320

 • Μουσική Κάλυψη (Dj + Εξοπλισμός)
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 15″
 • Ηχητική Κάλυψη 4 * Ηχεία 12″

OPTION 2

230

ΑΠΟ €360

 • Μουσική Κάλυψη (Dj + Εξοπλισμός)
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 15″
 • Ηχητική Κάλυψη 4 * Ηχεία 12″
 • Φωτιστική Κάλυψη 1 * Φωτορυθμικό

OPTION 3

280

ΑΠΟ €460

 • Μουσική Κάλυψη (Dj + Εξοπλισμός)
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 15″
 • Ηχητική Κάλυψη 6 * Ηχεία 12″
 • Φωτιστική Κάλυψη 1 * Φωτορυθμικό
 • Φωτιστική Κάλυψη 2 * Κινούμενες Κεφαλές

OPTION 4

320

ΑΠΟ €500

 • Μουσική Κάλυψη (Dj + Εξοπλισμός)
 • Ηχητική Κάλυψη 2 * Ηχεία 15″
 • Ηχητική Κάλυψη 4 * Ηχεία 12″
 • Φωτιστική Κάλυψη 1 * Φωτορυθμικό
 • Φωτιστική Κάλυψη 2 * Κινούμενες Κεφαλές
 • Έξτρα 2 * Συντριβάνια 3m